رود غریب ! (عشق)

[ad_1]

رود غریب

من  رودی غریب و  تنهایم

ای عشق ، خودت را در من شستشو کن

بمان در تنگ آغوشم

خودت را در بسترم جستجو کن !

شاعر:محمدکدخدایی(عرفان)

عرفان و اعتراض

 

اختصاصی آیسام

 

(۱)

[ad_2]

لینک منبع