قصاص قبل از جنایت !(سخن کوتاه)

[ad_1]

 

قصاص قبل از جنایت

به مولا علی می گفتند : ابن ملجم دشمن وقاتل تو است

او را بکش !

پاسخ مولا این بود که : قرار است او قاتل باشد و من مقتول

پس چگونه میتوانم قاتل خود را بکشم ؟!

قصاص قبل از  جنایت ممکن نیست !!!!!!!!!!

ایکاش دولتمردن ما بجای پنهان شدن وسوء استفاده از

نام  مولا علی ع، اندکی راه و روش ومرام ومردانگی  او را دارا بودند

نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)

عرفان و اعتراض

قصاص قبل از جنایت

اختصاصی آیسام

 

(۷)

[ad_2]

لینک منبع